FUTUR3 projesi Youtube kanalı üzerinden yapılan canlı yayınla 3. Sektörle buluştu

 / HABERLER

Erasmus+ programı, Mesleki Eğitim ve Öğretimde Stratejik Ortaklıklar projeleri hibe programı kapsamında devam eden FUTUR3 projesi tüm kazanımların paylaşıldığı canlı yayınla sonlandı. Türkiye’den de 3.sektör temsilcilerini yoğun ilgi gösterdiği webinar Londra’nın önemli hayır kuruluşlarından Hope Church ev sahipliğinde gerçekleşti. Finlandiya ulusal ajansı CIMO(www.cimo.fi) tarafından finanse edilen projenin Finlandiya, Bulgaristan ve İtalya toplantıları sonrasında oluşturulan Peer Learning Modeli(Akran Öğrenme Modeli)nin 3. Sektöre faydalı olması ve sonrasında yapılacak araştırmalara kaynak oluşturmasını temenni ediyoruz.
 

FUTUR3 projesinin amacı, üçüncü sektör işverenleri ve çalışanlarının gelecekte ihtiyaç duyacakları becerileri üçüncü sektör açısından tespit etmek ve profesyonel gönüllüler yetiştirmede üçüncü sektör aktörlerine ve eğitim kuruluşlarına yardımcı olmaktır. Ana hedef grupları olarak gönüllü yöneticileri, koordinatörleri ve gönüllülerle çalışan diğer profesyonelleri seçen FUTUR3,  Avrupa üçüncü sektör kuruluşlarının uluslararası faaliyetlerinde proje çıktılarını etkin kullanımını sağlamaktır.
 
 
Tüm Avrupa’da üçüncü sektör daha fazla profesyonelleşmeye ihtiyaç duymaktadır. Bu alanda gönüllüleri yönetmek ve denetlemek kapasitesine sahip profesyonellerin eğitim ve kariyer ihtiyaçları son derece çeşitlidir. Her geçen gün daha uluslararası çalışma gerekliliği hisseden üçüncü sektörün stratejik bilgi yönetiminde zorlanması, yeterli eğitim ve kariyer olanaklarına sahip olmamasından kaynaklanmaktadır. FUTUR3 projesi bu ihtiyacı karşılamak amacı ile kurgulanmıştır. Öngörülen akran öğrenme faaliyetleri aracılığıyla aynı zamanda yerel gönüllü kuruluşların yerelde işbirliği kapasitelerini geliştirmeleri de hedeflenmektedir.
 
Proje Çoklayıcı Webinar’ında paylaşılan konu başlıkları:
1) Proje ortağı 10 değişik ülkede üçüncü sektörde yapılan Kıyaslama (benchmarking) çalışması aracılığıyla Avrupa çapında sektörün gelecekteki ihtiyaçlarını içeren becerilerin kapsamlı bir bakış sonrasında çalışanlarının eğitim ihtiyaçları, nitelikleri ve kariyer ihtiyaçları,
 
2) Uzun yıllar ihtiyaca cevap verebilecek bir akran öğrenme kursu,
 
3) Ayrıca, fikri çıktılar için bir test zemini olması için Avrupa çapında düzenlenen web seminerlerine ait geri dönütler.
 
Proje ortaklık yapısı, çalışmaları ve süreci hakkında daha fazla bilgi için proje web sitesini takip ediniz;
www.futur3skills.eu
Ayrıca webinar kaydına
https://www.youtube.com/watch?v=JxEcy_vRCQQ&feature=youtu.be 

 Okunma Sayısı : 1219         13 Ekim 2017

RESİM GALERİSİ

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 494097

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.