FUTUR3 projesi tüm hızıyla devam ediyor

 / HABERLER

Erasmus+ programı, Mesleki Eğitim ve Öğretimde Stratejik Ortaklıklar projeleri hibe programı kapsamında devam eden FUTUR3 projesi tüm hızıyla devam ediyor. Finlandiya ulusal ajansı CIMO(www.cimo.fi) tarafından finanse edilen projenin Finlandiya ve Bulgaristan toplantıları sonrasında gelinen noktada projenin en önemli çıktısı olan gönüllü çalışanların akran eğitim modelinin tasarımı aşamasına geçilmiştir.


FUTUR3 projesinin amacı, üçüncü sektör işverenleri ve çalışanlarının gelecekte ihtiyaç duyacakları becerileri üçüncü sektör açısından tespit etmek ve profesyonel gönüllüler yetiştirmede üçüncü sektör aktörlerine ve eğitim kuruluşlarına yardımcı olmaktır. Ana hedef grupları olarak gönüllü yöneticileri, koordinatörleri ve gönüllülerle çalışan diğer profesyonelleri seçen FUTUR3,  Avrupa üçüncü sektör kuruluşlarının uluslararası faaliyetlerinde proje çıktılarını etkin kullanımını sağlamaktır.

Tüm Avrupa’da üçüncü sektör daha fazla profesyonelleşmeye ihtiyaç duymaktadır. Bu alanda gönüllüleri yönetmek ve denetlemek kapasitesine sahip profesyonellerin eğitim ve kariyer ihtiyaçları son derece çeşitlidir. Her geçen gün daha uluslararası çalışma gerekliliği hisseden üçüncü sektörün stratejik bilgi yönetiminde zorlanması, yeterli eğitim ve kariyer olanaklarına sahip olmamasından kaynaklanmaktadır. FUTUR3 projesi bu ihtiyacı karşılamak amacı ile kurgulanmıştır. Öngörülen akran öğrenme faaliyetleri aracılığıyla aynı zamanda yerel gönüllü kuruluşların yerelde işbirliği kapasitelerini geliştirmeleri de hedeflenmektedir.

Projenin somut amaçları şunlardır:

1) Proje ortağı 10 değişik ülkede üçüncü sektörde yapılan Kıyaslama (benchmarking) çalışması aracılığıyla Avrupa çapında sektörün gelecekteki ihtiyaçlarını içeren becerilerin kapsamlı bir bakış sonrasında çalışanlarının eğitim ihtiyaçları, nitelikleri ve kariyer ihtiyaçları belirlemek,

2) Uzun yıllar ihtiyaca cevap verebilecek bir akran öğrenme kursu geliştirmek,

3) Ayrıca, fikri çıktılar için bir test zemini olması için Avrupa çapında web seminerleri düzenlemek.

Proje ortaklık yapısı, çalışmaları ve süreci hakkında daha fazla bilgi için proje web sitesini takip ediniz;

www.futur3skills.eu

 

 Okunma Sayısı : 1120         30 Ekim 2016

RESİM GALERİSİ

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 169854

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.